Marinor

 

Bovallstrands Marina Bovallstrands varv 456 47 Bovallstrand 0523-572 66 facebook.com/BovallstrandsMarina bovallstrandsmarina@ifver.com
Mossholmens Marina Mossholmsvägen 471 96 Bleket 0304-675255 mossholmen.se marie@mossholmen.se
Skandia Båtvarv AB Jaktlyckan 12 436 52 Hovås 0522-651066 skandiabatvarv.se skandiabatvarv@gmail.com
Ängholmens Förvalt. AB Ängholmen 5 426 76 V Frölunda 0705-290613 vastvarv.se anders.aberg@newsec.se